Introductie

“Internationale dans”, wat is dat?

Als ‘vereniging voor internationale dans’ houden we ons bezig met allerlei traditionele dansen uit vele delen van de wereld. Een groot deel van het repertoire komt uit Oost-Europa, maar het aandeel dansen uit West-Europa, Israel, Americas, Azië is niet te verwaarlozen. Veel dansen zijn in Nederland geïntroduceerd door dans-specialisten uit het land van herkomst die Nederland bezoeken of door Nederlandse dans-docenten die zich gespecialiseerd hebben in de dansen van een bepaald land of bepaalde bevolkingsgroep. Daarnaast gaan onze eigen dans-docenten of ‘gewone’ dansers ook regelmatig op dansreis en leren in het land van herkomst dansen die ze in Nederland verder doorgeven. Tot slot vinden er binnen de internationale dans gemeenschap in Nederland regelmatig uitwisselingen van dans-docenten plaats, die elkaars favoriete dansen aanleren.

Voorbeelden van dans-specialisten uit het land van herkomst (in alfabetische volgorde):

Cristian Florescu, oud-danser bij o.a. het National Ensemble Cununa Carpatilor (Roemenië). Tegewoordig woont hij in Canada en geeft hij lessen over de hele wereld samen met zijn dans- èn levenspartner Sonia Dion. Meer informatie over hen op www.soniacristian.net.

Georgi Garov, oud-danser bij het Pirin Ensemble (Bulgarije). Naast het lesgeven in binnen- en buitenland is hij ook universitair hoofddocent en Hoofd van het Department of Choreography aan de South-West University in Blagoevgrad (Bulgarije) en schrijver van o.a. ‘“Inversion” in the Folk Dance Tradition of the Gotsedelchev Region‘.

Turgay Onatli, begonnen in Turkije met dans en muziek en tegenwoordig woonachtig in Nederland. Meer informatie over hem op www.turgayonatli.nl.

En vele anderen!

Voorbeelden van dans-specialisten in Nederland (in alfabetische volgorde):

Marlies Juffermans, specialiste in dansen van verscheidene republieken van de voormalige Sovject Unie.

Maurits van Geel, specialist in Roma dans.

Tineke van Geel, specialiste in Armeense dans.

En vele anderen!